Rüyada mide görmek

Rüyada mide görmek, rahat ve huzurlu bir şekilde uzun bir yaşam süreceğinize, ömür, rızık ve maişet ile tabir edilir. Rüyada mide hastalığına yakalnmak, işlerinizin hep ters gideceğine veya sevgilinizden yüz bulamayacağınıza tabir edilir.

Rüyada mideniz kuvvetli, sağlam ve iyi ise hayıra, uzun ömüre tabir edilir. Fakat midenizin bozuk ve kuvvetsiz olduğunu görmek, hayırlı değildir, ecelinizin yakın olduğuna tabir edilir.

Rüyada elinde mide tutmak, rızık ve geçimi elinde olduğuna tabir edilir.

Rüyada yaralı veya çıbanlı mide görmek, hayat boyunca hasta olacağınıza tabir edilir.

Rüyada yarılmış ve yıkanmış mide görmek, günahlarından tövbe ile haram yemekten çekineceğine tabir edilir.

Rüyada midesinin yanında başka bir mide daha olduğunu görmek, bir çocuğu olacağına veya eline bir mal geçeceğine tabir edilir.

Rüyada büyük mide görmek, rızkının bollaşacağına, küçülmüş mide görmek, bunun aksine tabir edilir.

Mide nedir: Sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak barsağı arasında kalan ve bir çaydanlığı andıran bölümü. Midenin ön ve arka olmak üzere iki yüzü vardır. Her iki yüz sağda küçük kıvrım, solda büyük kıvrımla birbirine bitişir. Yapısı dört katlıdır; seröz zar, mide kası, mukoza altı ve mukoza. Mide üst-karın bölgesinde bulunur, sağında karaciğer, solunda dalak, üstünde diyafram, altında enine kalın barsak, arkasında pankreas vardır.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

mide

Rüyada mide görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status