• Metapsişik görüşle rüya yorumu

  Metapsişik görüşle rüya yorumu, metapsişikçiler doğrudan doğruya rüya yorumunu konu almamakla birlikte rüyaların işleyiş mekanizmasını kendi araştırmalarının sonuçlarına göre açıklarlar ve rüyaların farklı nedenlerden kaynaklanabilecekleri göz önünde tutarak tüm rüyaların tek nedene indirgenmesine karşı çıkmaktadırlar. Sembolizmin amaçlı rüyalarda ya da diğer adıyla haberci rüyalarda ve vizyonlardaki varlığının nedeni metapsişikçilerce kısaca

  Tabirin devamı
 • Okültizmde rüya yorumu, Oniromansi

  Okültizmde rüya yorumu, Oniromansi, okültizmin dallarından biri olan oniromansi ya da oneiromansi, konusu rüyalar olan kahinlik sanatı ya da “rüyalar yoluyla geleceği ve gizli olanı öğrenme sanatı” olarak adlandırılır. Oniromansi ya da oneiromansi terimi eski Yunanca’daki “düş” ve “kahinlik” anlamına gelen oneiroi sözcüğünden gelmiştir. Bu disiplin özellikle eski Mısır’da önem

  Tabirin devamı
 • Psikanaliz’de rüya yorumu, Freud ve Jung

  Psikanaliz’de rüya yorumu, Freud ve Jung, 19. yy.’ın sonlarında ve ve 20. yy.’ın başlarında Sigmund Freud ve Carl Jung rüyaları bilinç ve bilinçdışının etkileşimleri olarak ele almışlardır. Onlara göre rüyalarda baskın güç bilinçdışıydı ve kendi zihinsel etkinliğini hakim kılmaktaydı. Rüya tabiri veya yorumu psikanalizde kısaca rüyaların açık içeriğindeki sembollerden hareketle

  Tabirin devamı