Rüya Türleri

Beden-dışı deneyim (astral seyahat)

Beden-dışı deneyim (astral seyahat), Astral seyahat terimi okültizm’de ve teozofi’de kullanılan bir terim olup, kişinin uyku gibi ruh ile beden bağlarının gevşediği hallerde esîrî beden ya da astral beden (Spiritüalizm’de duble) denilen süptil maddelerden oluşan bedeniyle fiziksel bedeni dışında,
Tabirin Devamı

Lüsid rüya

Lüsid rüya, diğer adı “bilinçli rüya” olarak ifade edilebilecek lüsid rüya kişinin rüya gördüğü sırada, rüya gördüğünün farkında olması haline ve rüya gördüğünün bilincinde olduğu bu tür rüyalara verilen isimdir. Terimdeki “berrak” anlamına gelen lüsid sıfatı “bilinçli” (Fr. conscient)
Tabirin Devamı

Metapsişikçilere göre neden ve kaynakları bakımından

Metapsişikçilere göre, neden ve kaynakları bakımından rüya türleri, Spiritüalistler tarafından yapılmış olan tanıma göre rüyalar, insanın uyku halindeyken gerek bilinçaltından kaynaklanan, gerekse çeşitli kaynaklardan aldığı tesirlerin imajlara bürünmesiyle oluşan algılarıdır. Rüya, laboratuvarlarında sürdürülen psikolojik ve psişik araştırma ve gözlemler
Tabirin Devamı

Prekognitif rüya

Prekognitif rüya, insanlığı binlerce yıldır hayrete düşüren prekognitif rüyalar ya da prekognisyon rüyaları meydana gelecek olayların önceden bilinmesini sağlayıcı ve kısaca geleceğe ilişkin rüyalardır. Rüya ancak gerçekleştiği zaman prekognitif adını alır, yani bir rüyanın prekognitif olup olmadığını önceden kestirmek
Tabirin Devamı

Yaratıcı rüya

Yaratıcı rüya, yapılan sanat eserinin, bir icadın yapılmasını ya da yeni bir kavramın doğmasını sağlayıcı ilham veren rüyalar yaratıcı rüya olarak adlandırılır. Bir çok sanatçı, eserlerini gördükleri yaratıcı rüyaları yaşamlarında uygulamak suretiyle meydana getirmişlerdir. Yaratıcı rüyalar genellikle kendiliğinden meydana
Tabirin Devamı
DMCA.com Protection Status