Rüyada yılan görmek

Rüyada yılan görmek, her türlü başınıza musallat olan bir düşmana tabir edilir. Bazen de rüyada yılan görmek, iş hayatınızda gayet zor meselelerle karşılaşarak bunları çözmek için bütün gücünüzü ortaya koymak zorunda kalacağınıza tabir edilir.

Rüyada yeşil yılan görmek, din düşmanlığına tabir edilir. Siyah yılan görmek, hilesi ve yaramazlığı ile en kuvvetli düşmana tabir edilir. Rüyada beyaz yılan görmek ise, düşmanın zayıflığına tabir edilir.

Rüyada yılanın konuşması, düşman ile barışmaya tabir edilir.

Rüyada vücudundan yılan çıkması, evladınızın veya çok yakın birinin size düşman olmasına tabir edilir.

Rüyada kavga eden iki yılan görmek, kötü niyetli birinin tuzağına düşerek zor günler geçireceğinize tabir edilir.

Başka tabircilere görede rüyada yılan görmek, karayılanı görmek mal edinmeye, su yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa tabir edilir.

Rüyada yılanın süzülerek size doğru yaklaştığını veya geldiğini görmek, düşmanlarınızın sizi altetmek için bir tuzak hazırlamakta olduklarına tabir edilir.

rüyada yılan görmek İslami tabiri ise,

 Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki:
Rüyada yılan görmek on şekilde tâbir olunur:
a) Gizli düşmanlık
b) Maişet
c) Selamet
d) Saltanat
e) Emirlik
f)  Devlet
g) Zevce
h) Evlad
ı) Öülm
i) Sel.

Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada bir yılanın etini çiğ olarak yediğini görmesi, düşman üzerine galip gelmeye ve düşmanın malından nasiplenmeye tabir edilir.

Rüyada yılanın eti, kemiği, derisi, kanı düşmanın malına tabir edilir. Rüyada yılanın kendisine güzel bir sözle hitap etitği-ni görmek, düşman ile sulh olmaya tabir edilir.

Kirmanî demiştir ki:
Bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik olduğunu görmek, yüksek mertebelere nailiyete tabir edilir.

Rüyada yeşil yılan görmek, dinin düşmanı olarak tâbir edilir.
Bir kimsenin rüyada kendisini bir yılanın ısırdığını görmesi, düşmanı tarafından erişecek eza ve meşakkate tabir edilir.

Rüyada bütün sokakların yılanların istilasına uğradığını ve sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o yerde harbin meydana gelmesine ve düşmanın galebe etmesine alâmettir.

Rüyada bir yılandan iki elleri üzerine mal bulaştığını görmek, düşmanın ölümüne ve onun malından geçecek menfaata tabir edilir.

Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve izzete tabir edilir.
Rüyada başında yılan olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının melikler yanında yüce olacağına alâmettir.

Bir kimsenin rüyada bahçe ve bostanının yılanlarla dolu olduğunu görmesi, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine tabir edilir.

Rüyada yılanın derisini altın olarak bulduğunu görmek, meliklerin hazinesinin ele geçmesine tabir edilir.

Nablusî demiştir ki:
Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini gören kimse zevcesini üç talakla boşar. Eğer iki parça etse, düşmanından intikamını alır.

Bir kimsenin rüyada yılanın yüksek bir yerden indiğini görmesi, o mahalde şanlı birinin veya oranın reisinin ölümüne tabir edilir.

Yine bir kişinin rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezindiğini görmesi, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura alâmettir.

Rüyada karın yılanı (yani solucan) görmek, insan ile beraber sofrasında yemek yiyen akraba ve ailesine tabir edilir. Çünkü solucan da insanın gıdasına ortaktır ve onu yer bitirir.

Rüyada bir yılanı beline sardığını görmek, bele takılan kemere tabir edilir.

Kişinin rüyada yılan tutan birini görmesi, kötü ve şerli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye tabir edilir.

Bazı kere de yılan tutanı görmek, bir kimsenin ardınca gidip izini takip etmeye tabir edilir.

Rüyada yılanlara afsun okuyanı görmek, yalancı ve hilekâr kimseye tabir edilir.

Rüyada hasta bir adamın yılancının yanında yılanlar olduğunu görmesi, ömrünün uzun olmasına tabir edilir.

Rüyada yılancının yanında yılan değil de, ipek böceği görülürse, rüya sahibinin tevbesine, fakir ise zenginliğe tabir edilir.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki:
Rüyada kara yılan görmek, mal ve menfaate, su yılanı görmek, kadri yüce bir zatla sohbete, ejderha görmek kuvvetin ziyadeliğine tabir edilir.

Rüyada yılanlar dolu bir kap görmek, rüya sahibinin müslümanlara karşı düşmanlığına tabir edilir.

Yılan nedir: Uzun vücutlu, bacaksız, sürüngenlerin genel adı. Omurgalı hayvanlardan sürünenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımına giren kalabalık bir alt takımı meydana getirirler.

rüyada yılan görmek tabiri

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

yilan

Rüyada yılan görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status