Rüyada namaz kılmak

Rüyada namaz kılmak, kıbleye karşı namaz kılmak, rüya sahibinin şeriata ve sünnete, uyduğuna ve bu nedenle de dünyada ve ahrette hayra ermesine tabir edilir. Rüyada kıbleden başka bir tarafa doğru namaz kılmak, dinden ayrılıp nifak ve haksızlık yollarına sapmaya tabir edilir.

Rüyada doğu yönüne dönerek namaz kılmak, hacca gitmeye tabir edilir. Doğu ve batıya doğru namaz kılmak, İslamiyet’ten uzaklaştığına, şeriata uygun olmayan bir iş yaptığına tabir edilir. Arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kılmak, İslam’ı arkasına atmış olduğuna tabir edilir.

Rüyada imam olarak farz namazı kıldırmak, tazminat ödemeye, borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye; İmama uyarak vaktin farzını eda ettiğini görmek sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarıya yahut başkasına yük olmaya tabir edilir.

Rüyada namazda cemaate imamlık yaptığını görmek, büyük bir memuriyete veya bir şirkete girerek orasını yönetir. Bilmediği bir yerde, tanımadığı kimselere imamlık yaparak, namaz kıldırdığını gören ve hangi ayetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzere olduğuna tabir edilir.

Rüyada namaz vaktini geçilmiş veya namaz kılmaya müsait bir yer bulamamış olduğunu görmek, rüya sahibinin güzel bir işe başlayacağına, fakat sonunu getiremeyeceğine, bu yüzden de gülünç duruma düşeceğine tabir edilir.

Rüyada vaktinde sabah namazını kılmak, rüya sahibinin iyi gitmeyen işlerinin düzelmesine, kâr ve kazancının artmasına işaret eder. Vaktinde öğle namazını kıldığını görmek; rüya sahibinin maksatlarına kavuşmasına, dünya ve ahrette hayra ermesine yorumlanır. Vaktinde ikindi namazını kıldığını görmek; zorluklardan sonra muradına ermeğe ve genişliğe yorumlanır. Vakit içinde akşam namazını kıldığını görmek; rüya sahibi için ferah ve sevinçli günlerin yakın olduğuna yorumlanır. Vakti içinde yatsı namazını kıldığını görmenin tabiri ise iki türlüdür. Ömrü ya ibadet ve taatla geçirmeye yorumlanır, ya da kötü arkadaşların etkisi altında kalarak fitne ve yalan yoluna sapmaya tabir edilir.

Rüyada vitir namazı kıldığını görmek de, vacip olan bir sevaba işlemeye tabir edilir.

Rüyada cuma namazını kıldığını görmek, rüya sahibinin ne muradı ve isteği varsa, hepsinin hâsıl olacağına tabir edilir.

Rüyada teravih namazını kıldığını görmek, rüya sahibinin büyük bir hayır ve sevaba işleyeceğine tabir edilir.

Rüyada cenaze namazı kılmak, uzun ömürlü olmasına işaret ettiği gibi, duasının kabul, şefaatinin makbul olmasına da tabir edilir.

Rüyada oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği işlerini bitiremeyeceğine yorumlanır, rüyada namazda dua ettiğini görmek, çocuğunun olacağına tabir edilir.

Rüyada namazını bitirip de selâm verdiğini gören kimse Resûlullah (S.A.S.)’ın sünnetine tabi olur ve rızka ermeye tabir edilir.

Rüyada üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını ve doğru olarak Kur’ân-ı Kerim okuduğunu gören kimse için bu rüya, hacca gitmesine tabir edilir.

Rüyada abdestsiz olarak namaz kıldığını görmek, hastalık ya da büyük bir üzüntüye yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kaza namazı kıldığını görmesi, kısa sürede borçlarım ödeyip feraha kavuşmasına tabir edilir.

Rüyada namaz kılarken konuşduğunu görmek, verdiği hediye veya sadakayı geri alır. Rüyada istihare namazı kılmak, yapmak istediği bir şeyden başaralı olarak çıkacağına tabir edilir.

Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek, sadaka veya zekât verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekât verdiğine tabir edilir.

Rüyada başladığı namazı bitirememiş olduğunu görmek, rüya sahibinin murad ve isteğinin şimdilik hâsıl olmayacağına tabir edilir.

Rüyada çıplak namaz kılmak, oruçlu olduğu bir anda zina yapacağına tabir edilir.

Rüyada nafile namazı kılmak, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah’ın (CC) şefaatine nail olacağına tabir edilir.

Bütün sürekli namaz kılmak, dünya ve ahrette büyük hayır ve hasenata erişeceğine tabir edilir.

Rüyada namazda uzun süre ayakta durup, rükûa varmadığını görmek, malının zekatını vermediğine işaret eder. Rükûa varıp da secde etmediğini görmek ömrünün kısalığına tabir edilir.

Rüyada sarhoş olarak namaz kılmak, yalancı şahitliğe tabir edilir.

Namaz nedir: Namaz, İslam’ın Beş Şartı’ndan biri olan ibadet. Kur’an’da günün belli vaktilerinde ve abdest şartını yerine getirerek namaz kılınması gerektiği belirtilmiştir. Kur’an ayetlerine göre namaz bir temizlenme aracıdır. Aynı zamanda Allah’ı anarak teslimiyetini yaratıcıya gösterme biçimdir. Kur’an’a göre namaz İbrahim’e öğretilen bir ibadet şeklidir. Kur’an’da namazın bazı şartlarda kısaltılabileceği belirtilmiştir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada namaz kılmak ile ilgili diğer rüyalar

Bir Rüya

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status