Rüyada makat görmek

Rüyada makat görmek, malının, işinin artacağına ve çıkarının bollaşacağına yorumlanır. Rüyada makatınızın sancılandığını görmek, bir arkadaşınıza vermiş olduğunuz sözden cayacağınıza veya bir vaadinizi yerine getiremeyeceğinize işaret eder.

Rüyada makatınızdan kan geldiğini görmek, önemli bir hastalığa tutulmanız veya para kaybına uğramanız ihtimali bulunduğuna yorumlanır.

Rüyada başkasının makatını görmek, tarlalarınızın ve mülkünüzün tabii afetlerden ve yangından hiçbir zaman zarar görmeyeceğine yorumlanır.

Rüyada makatını temiz görmek, iyi, bir iş sahibi olup menfaat görmeğe, bolluğa yorumlanır.

Rüyada makatını büyümüş olarak görmek, ticaretinin iyileşeceğine, karınızın artacağına yorumlanır.

Rüyada makatını küçülmüş görmek, geçim darlığına, ticaretinde azalma olacağına işaret eder.

Rüyada makatında çıban ve yara görmek, işinde ve vazifesinde sebat edememeğe, memur ise işinden atılacağına, tüccar ise iflasa ve zarara işaret eder.

Rüyada makatına bir iğne veya diken battığını görmek, kazancında bir hasedin şerrine uğrayacağına yorumlanır.

Makat nedir: Kıç; minder yüzü, minderin üzerine yayılan kumaş. Anüs, dışkılık, şerç. Minderli alçak sedir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada makat görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status