Rüyada vücut kiri görmek

Rüyada vücut kiri görmek, sevindirici haberler almaya, bekarlar için iyi bir kısmetin çıkmasına, akraba veya arkadaş çevrenizde sizi çekemeyen bazı kimseler olduğuna tabir edilir. Bazen de rüyada vücut kiri görmek, çalışma hayatınızda yeni ortaklıklar kuracağınıza ve başarıyı yakalayacağınıza tabir edilir. Rüyada vücut kiri temizlemek ise, bu tabirlerin tam tersine yorumlanır.

Vücut kiri nedir: İnsan ya da hayvan gövdesinin pislenmesi, kirlenmesi durumu.

Vücut kiri görmek tabiri, bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

vucut-kiri

Tabire yorum yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.