Rüyada sıçramak

Rüyada sıçramak, sağlığınızın düzelmesine, durumunun değişmesine tabir edilir. Rüyada birinin üzerine atlamak, o kimseye galip gelmeye tabir edilir. Rüyada bir yerden, başka yere sıçramak, bulunduğu mevkiden daha yüksek bir mevkie geçer ve ona hayır isabet edeceğine tabir edilir.

Rüyada sıçrayarak havada dilediği gibi hareket ettiğini ve arzu ettiği yere ulaştığını görmek, istediğiniz gibi halden diğer bir hale geçmeye muktedir olacağınıza tabir edilir.

Rüyada yerden göğe doğru sıçramak, Mekke ya da uzak bir yere yolculuk yapmaya tabir edilir.

Rüyada bir yerden bir yere sıçramak, bir halden bir hale geçmeye;, sıçradığı yer iyi ise olumlu değişikliğe, değilse olumsuz değişikliğe tabir edilir.

Rüyada başkasının sizin üzerinize atladğını görmek, o kişiye mağlup olmaya tabir edilir.

Sıçramak nedir: Ayaklarla birden bire ve kuvvetle yeri teperek hızla yukarıya ya da ileriye atılmak; yayılmak. Bir uyarı ya da heyecan nedeniyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak. Yerinden koparak hızla, parçalar durumunda savrulmak.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

sicramak

Rüyada sıçramak ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status