Rüyada ses duymak

Rüyada ses duymak, hayra erişmeye, halk arasında iyi isim ve şöhret bulmasına tabir edilir. Rüyada zayıf ses duymak, korkuya tabir edilir. Rüyada sesini kısmak, mütevazı olmaya tabir edilir.

Rüyada dinlenilmesi hoşa gitmeyen sinir bozucu sesler duymak, üzüntülü ve sıkıntılı bir işe tabir edilir. Rüyada güzel sesler duymak, ferahlık ve sevince tabir edilir.

Rüyada garip sesler duymak fakat sesleri tanımamak, kendisini ilgilendiren bir sorun hakkında pek doğru olmayan bir haber alacağına tabir edilir.

Rüyada insan sesi duymak, o insanın sesinin hoşluğu, makamının güzelliği ve vücudunun sıhhati nispetinde bir mevkie geçmeye tabir edilir.

Rüyada bozuk para sesi duymak, müjdeli ve sevindirici haberlere tabir edilir.

Rüyada oğlak, kuzu ve koç sesi duymak, hayır, bolluk, bereket ve sevince ermeye tabir edilir.

Rüyada at sesi duymak, mert, yiğit ve iyi bir kimse tarafından hediye almaya tabir edilir.

Rüyada katır sesi duymak, aksi bir adam tarafından görülecek çetinliğe tabir edilir.

Rüyada buzağı, öküz ve sığır sesi duymak, fitneye düşmeye tabir edilir.

Rüyada deve sesi duymak, hac cihada ve faydalı ticaret gibi güzel bir yolculuğa tabir edilir.

Rüyada aslan sesi duymak, hayrete düşmeye, korkutmaya ve korkutulmaya tabir edilir.

Rüyada kedi sesi duymak, bolluk, kovuculuk ve alaya tabir edilir.

Rüyada fare sesi duymak, toplanma, ülfet ve rızıka tabir edilir.

Rüyada geyik sesi duymak, vatana olan hasrete tabir edilir.

Rüyada kurt sesi duymak, hırsızlıkla korkutulmaya tabir edilir.

Rüyada köpek uluması duymak, pişmanlık, nefret ve zulme çalışmaya tabir edilir.

Rüyada domuz sesi duymak, zengin ve ahmak düşmanlara galip gelmeye ve onların malına kavuşmaya tabir edilir.

Rüyada karga sesi duymak, ayrılık haberine tabir edilir.

Ses nedir: Kulağın duya bileceği basit titreşimlerdir. Canlıların birbirleriyle iletişim kurmaları,duygu ve düşüncelerini aktarabilmeleri için konuşmaları gerekir. Konuşmanın temel öğesi sestir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

ses-duymak

Rüyada ses duymak ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status