Rüyada kürsü görmek

Rüyada kürsü görmek, kadına, makam ve mevkie, şeref ve itibara, kişinin mesleğine, binit vasıtasına, hasta için tabut yahut teneşir tahtasına, rütbeye, iyilik ve ihsana, çabuk erişilecek hayra, yüksek derecelere, evlenmeye, çocuğa tabir edilir.

Rüyada kürsü üzerinde oturmak, birisinin velisi veya varisi olacağına, fakat memuriyete yatkınsa, kendisine bir vazife verilir ve yükseleceğine tabir edilir. Gurbette ise, vatanına döner ve muradına erişeceğine tabir edilir.

Kürsü nedir: Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer. Bir fakültede araştırma ve öğretim birimi. Sandalye.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

kursu

Rüyada kürsü görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status