Rüyada Hz Ebubekir (r.a.) görmek

Rüyada Hz. Ebubekir (R.Â.)’i görmek, hilafet ve imamete, akranı arasında yüceliğe, yaşıtları arasında yüceliğe, değerli insanlar nezdinde itibar görmeye işaret eder.

Başka bir tabire göre de Hz. Ebubekir (R.Â.)’i görmek, Allah yolunda malını infak etmeye ve erkek çocuğa, sadakayı muhafazaya yorumlanır, Bu rüya, mutluluğa, sözünde doğruluğa işaret eder.

Rüyada Hz. Ebubekir (R.Â.)’i sağ olarak gören, Allah’ın kullarına karsı merhametli ve şefkatli olur.

Rüyada Hz. Ebubekir (R.Â.) ile beraber oturduğunu gören kimse Hakk’a tabi olur. Sünnete intiba ederek Ümmeti Muhammende nasihatte bulunur.

Rüyada Hz. Ebubekir (R.Â.) kimdir: 572 yılında Mekke’de doğan Hazreti Ebû Bekir Es-Sıddık Ra, Hazreti Muhammed Mustafa (a.s.)’ın İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilkidir. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.

Rüyada Hz Ebubekir (r.a.) görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status