Rüyada genç görmek

Rüyada genç görmek, yaşlı bir kimsenin kendisini gençleşmiş görmesi, sağlıklı ve uzun bir ömür süreceğine ve birçok güç işleri kolaylıkla başaracağına yorumlanır. Bazende ihtiyar olan bir kimse kendisinin gençleştiğini görse, ona büyük bir noksanlık isabet edeceğine yorumlanır.

Rüyada genç görmek, hileye veya yaramaz bir düşmana, hareket, kuvvet ve cehaletin galebe çalmasına, bazen de nimete ve Allah (C.C.)a şükretmeye yorumlanır.

Genç nedir: Yaşı ilerlememiş olan; yaşı, aynı meslek ya da durumdaki kişilerin yaş ortalamasının altında olan. (bitki, hayvan için) gelişmesini sürdürmekte olan, körpe; yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan. Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada genç görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status