Rüyada gazoz içmek

Rüyada gazoz içmek, beklenmedik bir haber alacağınıza işaret eder. Rüyada gazoz şişesi görmek, çok kısa bir zaman içinde beklenmedik, umulmadık bir haberle karşılaşmaya yorumlanır. Gazaz içtikten sonra ferahlamak, geleceğin iyi olacağını işaret eder.

Rüyada gazoz şişesini bir bardağa boşalttığını görmek, evinden bir eşya çıkacağına veya sevdiği bir kimsenin evinden ayrılacağına yorumlanır.

Rüyada boş gazoz şişesi görmek, bugünlerde bütün aksiliklerin gelip sizi bulacağına ve bir taraftan beklediğiniz haberi de zamanında alamayacağınıza yorumlanır.

Gazoz nedir: İçine karbonik asit, sitrik veya tartarik asit, şeker ve esans konarak hazırlanan ve basınçlı havayla şişelere doldurulan alkolsüz içki. Serinletici ve ferahlatıcı etkileri olan gazozlar, içinde bulunan maddelere göre adi (sade) ve meyveli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Çeşitli renk, koku ve çeşnide olan gazozların yapılış tarzları aşağı yukarı aynıdır. İçinde çözünmüş halde bulunan karbonik asidin uçup gitmesini önlemek için basınca dayanıklı kapalı kaplarda saklanırlar. Çeşitli tarihlerde yayınlanan “Gıda Maddelerinin ve Umumi Sıhhati İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Nizamname”de, gazozlarda bulunması gereken sıhhi vasıflar bildirilmiştir. Buna göre, gazozların imalinde kullanılacak suyun, karbonik asidin saf olması ve yine sitrik veya tartarik asidin saf olması ve litredeki gramın 1,5 garamdan az olması gerekmektedir. Gazozların litresinde en az 80 gram sakkaroz şekeri bulunması yine Nizamname gereğidir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada gazoz içmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status