Rüyada ateş görmek

Rüyada ateş görmek, ateş bazen müjde, iyi haber, berekete, bazen savaş, korku, hapis, zarar, sakınca ve günaha yorumlanır.

Rüyada ateşinizin çıktığını görmek, hayattın asıl güzellikleri varken sizin gereksiz işlerle uğraştığınıza yorumlanır.

Rüyada ateş yakmak, onun bilime erişmesine yorumlanır.

Rüyada karanlık yokken, yol üzerinde ateş yakmak, onun bidat şeylerle uğraşmasına yorumlanır.

Rüyada ateşe ibadet ederken görmek, cenk ve kavgayı sevmesine, günahkârlıkta şeytana hizmet etmesine işarettir.

Rüyada kış gününde ısınmak için ateş yakmak, onun zengin olmasına yorumlanır.

Rüyada ateş yediğini görmek, yetim malı veya haram mal yemesine yorumlanır.

Rüyada ateşin üzerinden atlamak, cennet’e girmeye, insanların çevresinde toplandığı ateş bereket, bolluk ve toplu sevince yorumlanır.

Rüyada ateşe girdiğini görmek, hapsolmasına, malından dolayı hüsrana uğramasına yahut da cehenneme girmesine yorumlanır.

Rüyada ateşe girip çıktığını görmek, cennete girmeye yorumlanır.

Rüyada çölde ateş görüp o anda bir sükûnet hâsıl olup kalbine rahatlık gelse, o, vahşet ve yalnızlıktan huzura kavuşacağına işaret eder.

Rüyada ateşin hububat ve mahsulâtı yaktığını görmek, hububat fiyatlarının yükselmesine yorumlanır.

Rüyada tenceresiz bir ateşin yakılmakta olduğunu görmek, evini koruyan bekçi veya kapıcısını tahrik ederek menfaat yerine, ondan zarar geleceğine yorumlanır.

Rüyada kapısı önünde dumansız ateş yandığını görmek, hacca gideceğine yorumlanır.

Rüyada mahalle veya şehre ateş düştüğünü görmek, ateşin palasından korku hissedilir, ateşin eriştiği her yer mahvolacağına yorumlanır.

Rüyada ateşin gökten düştüğünü görmek, o şehir halkının çok şiddetli ve dehşetli bir sıkıntıya düşeceğine yorumlanır.

Rüyada ateşin semaya çıktığını görmek, ora halkının fütursuzca suç işlemesine, yüce Allah’a iftira ve bühtanda bulunmasına yorumlanır.

Rüyada ateş üzerinde yemek yaptığınızı görmek, onun halkını kaybedecek bir söz sarf edeceğine, yemekten yediğini görürse; rızka erişeceğine yorumlanır.

Rüyada evden ateş çıktığını görmek, işte başarı; ateşin sönmesi, evden yaşlı birinin vefatına; evin yanması hak edilmeyen bir zenginliğe; ateş içinde olmak, önemli birilerini korkutmaya yorumlanır.

Rüyada ateş söndürmek, iyiliğe yorumlanır.

Rüyada sobada veya ocakta ateş görmek, rüyayı gören evli ise hamileliğine, ateşte et pişirmek dedikoduya; ateşte tencere kaynatmak, işlerin yolunda gitmesine yorumlanır.

Ateş nedir: Yüksek sıcaklık ve alev veren hızlı yanma olayı. Ateşin meydana gelebilmesi için yanabilen bir maddenin tutuşma sıcaklığında oksijen ile temas etmesi gerekir. Yakıt ve oksijen devamlı mevcut ve temas halinde ise sürekli yanma olur. Bir ateşin söndürülmesi, yanmaya sebep olan unsurlardan yakıt ve oksijenin yok edilmesi, sıcaklığın düşürülmesi ile mümkündür. Herhangi bir maddenin yanabilirliği kimyasal bileşime ve fiziksel duruma bağlıdır. Eger oksijen kaynağı hava ise, herhangi bir yanıcı gazın molekülleri hava içine girer ve havadaki oksijen moleküllerine temas eder. Tutuşma sıcaklığına erişince de bu gaz yanar.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

ates

Rüyada ateş görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status