Rüyada aile görmek

Rüyada aile görmek, aile efradınızı neşeli bir halde görmek, iyi bir haber alacağınıza ve işlerinizde başarılar sağlayacağınıza, kederli bir halde görmek, derin keder ve acılarla karşılaşacağınıza işaret eder.

Rüyada aile efradınızdan birinin öldüğünü görmek, ailenizle aranızı açmaya çalışanların bu teşebbüslerinde hiçbir zaman muvaffak olamayacaklarına yorumlanır.

Rüyada aile efradınızdan birinin gurbete çıktığını görmek, evinize sevdiğiniz misafirler geleceğine, oğlunuzun askere davet edildiğini görmek, çocuklarınızdan yana yüzünüzün gülmeyeceğine yorumlanır.

Rüyasında ailesiyle birlikte oturduğunu görmek, kimse güçlü duruma gelir.

Rüyada aile karanlık bir yerde oturuyorsa, iş ve parayla ilgili sorunların halledilmesi için zaman yorumlanır.

Rüyada aile aydınlık ve ferah bir yerdeyse, güçlü bir destek, başarılı bir girişim için yeterli olacağına işaret eder.

Rüyada ev halkı görmek, rüya sahibi için zenginliğe yorumlanır.

Ev nedir: İnsanların, soğuk, sıcak veya dışarıdan gelecek her türlü tesirden korunmak ve içinde yaşamak için yaptıkları binalar. Eski Türkçe’de Göktürklerde eb şeklinde kullanılan kelime, daha sonra -b>-V değişikliği sonunda, barmak>varmak, bar>var kelimelerinde görüldüğü gibi, ev olmuştur. Evlerin büyüklerine konak, hükümdar ve devlet idaresinde hükümdardan sonra söz sahibi olan, önemli kişilerin oturduklarına da saray denir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

aile

Rüyada aile görmek ile ilgili diğer rüyalar

Bir Rüya

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status