• Yaratıcı rüya

  Yaratıcı rüya, yapılan sanat eserinin, bir icadın yapılmasını ya da yeni bir kavramın doğmasını sağlayıcı ilham veren rüyalar yaratıcı rüya olarak adlandırılır. Bir çok sanatçı, eserlerini gördükleri yaratıcı rüyaları yaşamlarında uygulamak suretiyle meydana getirmişlerdir. Yaratıcı rüyalar genellikle kendiliğinden meydana gelen rüyalar olmakla birlikte, böyle bir rüya görebilmek için elverişli koşulları

  Tabirin devamı
 • Prekognitif rüya

  Prekognitif rüya, insanlığı binlerce yıldır hayrete düşüren prekognitif rüyalar ya da prekognisyon rüyaları meydana gelecek olayların önceden bilinmesini sağlayıcı ve kısaca geleceğe ilişkin rüyalardır. Rüya ancak gerçekleştiği zaman prekognitif adını alır, yani bir rüyanın prekognitif olup olmadığını önceden kestirmek zordur. Prekognitif rüyalar nadiren görüldüğü şekilde gerçekleşirler, çoğu zaman da sembollere

  Tabirin devamı
 • Metapsişikçilere göre neden ve kaynakları bakımından

  Metapsişikçilere göre, neden ve kaynakları bakımından rüya türleri, Spiritüalistler tarafından yapılmış olan tanıma göre rüyalar, insanın uyku halindeyken gerek bilinçaltından kaynaklanan, gerekse çeşitli kaynaklardan aldığı tesirlerin imajlara bürünmesiyle oluşan algılarıdır. Rüya, laboratuvarlarında sürdürülen psikolojik ve psişik araştırma ve gözlemler rüyaların neden ve kaynaklarının çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Rüyalar, metapsişik araştırmacılarca

  Tabirin devamı
 • Senoi tekniği

  Senoi tekniği, 1930’lu yıllarda keşfedilen Senoi halkı Malezya’nın tropikal ormanlara sahip dağlık bir yarımadasında yaşayan, nüfusları 12.000-18.000 arasında olan, Avustralya Aborjinleri’ne benzeyen, siyah tenli, kısa boylu, modern yaşam anlayışının ilkel olarak nitelendirebileceği bir yerli topluluğudur. Tüm bireylerinin huzur içinde yaşadığı, yiyecek ve toprağın paylaşıldığı bu topluluğun mutluluğu antropolog ve psikologların

  Tabirin devamı
 • Şaman ve lama teknikleri

  Şaman ve lama teknikleri, Sibirya halklarındaki en yaygın inanışlardan birisidir, beden yaşamının ruha bağlı olmasıdır. İnanışa göre, uyku sırasında ruhun bedenle olan bağı gevşediği için ikinci canın bedeni terketmesiyle rüya meydana gelir. Bu canın bedendeki yokluğu uyuyan kimsenin aniden uyandırılmaması şartıyla tehlikeli bir hal değildir. Xant-Mansi halkı bebeğin bu canı

  Tabirin devamı
 • İstihare tekniği

  İstihare tekniği, iyi bir niyetle gelecekten bilgi almaya, bilinmeyen bir şeyi öğrenmeye, niyet edilen veya girişilecek veya başlanacak bir işin faydalı olup olmadığını anlamaya, önemli bir kararı uygulamadan önce ilahî makamlara danışmaya yönelik amaçlarla haberci rüya görmeyi duayla talep etmedir. Osmanlıca’daki istihare terimi eski Yunanca’da egkoimêsis ve Latince’de ise tapınağın

  Tabirin devamı
825 sayfa rüya tabiri, 825. sayfa.« İlk...1020...822823824825