Rüyada ücret görmek

Rüyada ücret görmek, yaptığınız iş karşılığı ücret aldığınızı görmek, yaptığınız iyiliklerin kısa zamanda faydasını göreceğinize ve iyilik yaptığınız kimse sayesinde bütün arzu ve isteklerinizin olacağına işaret eder.

Rüyada görülen ücret vermekte almakta iyiye tabir edilir.

Rüyada birisine iş karşılığı ücret ödemek, birilerine yardımda bulunacağınıza işaret eder. Rüyada ücret almak ise işlerinizin alacağınız yardımlarla düzeleceğine işaret eder

Ücret sözlük anlamı: Bir kimseye bir iş veya hizmet karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan nakdi ve para ile ölçülmesi mümkün ayni menfaatler toplamı. Ücret, emeği mukabilinde çalışan insanların başlıca gelir kaynağını teşkil eder. Bilhassa sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte ücretle geçimini temin eden insanların sayısında hissedilir bir artış görülmüş, ileri derecede sanayileşmiş memleketlerde, ücretle çalışan kesimin toplam nüfus içindeki oranı yüksek nispetlere ulaşmıştır. Bu sebeple genel ücret seviyesi gerek milli gelirin muhtelif gelir grupları arasındaki dağılışı bakımından ve gerekse sanayinin gelişmesine tesir eden bir maliyet unsuru olması bakımından mühim bir gösterge olarak ortaya çıkmaktadır.

Rüyada ücret görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status