Rüyada tuvalet görmek

Rüyada tuvalet görmek, aile halkının keder ve sıkıntılarına, çalışıp gayret göstermesine ve onların gelirinin düşürülmesine tabir edilir. Bazen de rüyada tuvalet görmek, eşi ile baş başa kalmaya veya malını biriktirdiği yere tabir edilir.

Rüyada temiz tuvalet görmek, eşinin iyi haline tabir edilir.

Rüyada geniş tuvalet görmek, eşinin itaatkâr oluşuna tabir edilir.

Rüyada az kokan tuvalet görmek, eşinin iyi olarak methedilmesine tabir edilir.

Rüyada dar ve küçük tuvalet görmek, eşinin kendisinden nefret etmesine tabir edilir.

Rüyada çok pis kokan tuvalet görmek, eşinin yaramaz sözlü ve gönül incitici olmasına ve öylece şöhret bulmasına tabir edilir.

Rüyada tuvalette kan görmek, o kimsenin eşinin tedbirli oluşuna ve israf korkusundan dolayı eşine çokça para harcamasını engellemeye tabir edilir.

Tuvalet nedir: Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi, ayakyolu.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

tuvalet

Rüyada tuvalet görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status