Rüyada sofra kurmak

Rüyada sofra kurmak, uzun ve refahlı bir ömre, servetin artmasına ve mutlu bir yaşama tabir edilir. Rüyada sofra toplamak, ganimetin bitmesine tabir edilir.

Rüyada sofra görmek, ferah, intizam, idareye, nimete, davete icabet etmeye, sevince, refah ve mutluluğa, cömert kimseye, düşmana galip gelmeye tabir edilir.

Rüyada sofra üzerinde oturmak, iyi ve cömert bir adamla sohbet etmeye tabir edilir.

Rüyada sofra üzerinde bir veya iki çeşit yemek görmek ve yemek, ynilen miktarda ömrünün uzun olmasına tabir edilir.

Rüyada sofra üzerinde kalabalık görmek, çoluk çocuğun çok olmasına tabir edilir.

Sofra nedir: Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu; genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek de yenebilen ayaklı hamur tahtası. Yemek (yedirme ve yeme). Birlikte yemek yiyenlerin tümü; masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

sofra-kurmak

Rüyada sofra kurmak ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status