Rüyada sığırcık kuşu görmek

Rüyada sığırcık kuşu görmek, iyi emellerle kötülerini karıştırmaya, zengin ve fakir olmayan şerefli ve alçak olmayan bir kimseye, az bir rızıkla kanat etmeye, bazen de kâtip olmaya tabir edilir. Bazen de rüyada sığırcık kuşu görmek, Müslüman, Allaha gönül yolu ile ulaşmak isteyen, zayıf, sabırlı ve helal kazanç sahibi olan bir kimseye tabir edilir.

Rüyada sığırcık kuşu yemek, o kimse hayra erişeceğine tabir edilir.

Sığırcık kuşu nedir: Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirgekuşu (sturnus vulgaris).

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

sigircik

Tabire yorum yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.