Rüyada sebze görmek

Rüyada sebze görmek, iyi renkli, taze sebze, mal, mülk, para, zenginlik ve kısmete tabir edilir. Rüyada mevsiminde ve taze olarak görülen ve yenen sebzeler, rızka, mevsim dışında görülmeleri üzüntü ve kedere tabir edilir.

Rüyada kötü kokulu sebze yemek, gizli olan şeylerin açığa çıkmasına yahut ev halkının o kimseye olan buğzuna tabir edilir.

Rüyada tere, nane v.b. gibi sebzeleri görmek, üzünntü ve kedere tabir edilir.

Rüyada sebze ekili sera görmek, üzüntülü birtakım erkeklere tabir edilir. Rüyada sebzelikten sebze toplamak, hanımın akrabaları cihetinden gelecek üzüntüye tabir edilir.

Rüyada deste deste sebze görmek, kişiyi şerden koruyan uyarıcıya tabir edilir.

Rüyada kuru sebze görmek, kendisiyle malların ıslan edildiği şeylere tabir edilir.

Rüyada yeşil olan sebze görmek, rahat ve hareketli bir hayat sürmeyi müjdeler. Domates uzaktan gelecek iyi haberlere tabir edilir.

Sebze nedir: Yiyecek olarak kullanılan yeşil bitki ve bunların taneleri. Zerzevat (sebze-vat: sebzeler) kelimesi de aynı manaya gelir. Sebze ve zerzevat kelimeleri Farsçadan alınmıştır. Farsça sebz yeşil anlamına gelen bir kelimedir. Türkçeye sebze olarak geçmiştir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

sebze

Rüyada sebze görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status