Rüyada salatalık görmek

Rüyada salatalık görmek, tövbe etmeye, üzüntü ve keder, adi ve devamsız ve kolay elde edilen bir rızıka, çocuk sahibi olmaya tabir edilir. Rüyada mevsiminde salatalık görmek rızka, mevsimi dışında salatalık görmek, üzüntüye ve hastalığa tabir edilir.

Rüyada bıçakla salatalık kesmek, hasta için ve onu takdim eden, takdim olunan kimse için iyiliğe tabir edilir.

Rüyada salatalık yemek, kendisine ağırlık getiren bir şeye çalışmaya tabir edilir. Rüyada hanımı hamile olan veya hamile olup da salatalık yemek, bir kız çocuğu olacağına tabir edilir.

Rüyada salatalık tarlası görmek, nesli temiz kadına, birbiri ardınca meydana gelecek rızık ve faydaya tabir edilir.

Rüyada ağaç üzerinde salatalık görmek, bidate, cimriliğe, bu sebzenin pahalılaşmasına tabir edilir.

Rüyada salatalık tarlasına sahip olmak, mülke kavuşur, fakirse, zengin, bekârsa evlenir, talebe ise, çeşitli ilim tahsili yapacağına tabir edilir.

Salatalık nedir: Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, otsu bitki (cucumis sativus); kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, otsu bitki (cucumis sativus).

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

salatalik

Rüyada salatalık görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status