Rüyada sakal görmek

Rüyada sakal görmek, erkek için sakal görmek zenginlik ve şerefe, hamile kadın için sakal görmek ise, erkek çocuğa, dul kadın için evlenmeye tabir edilir.

Rüyada sakalının karnına ulaştığını görmek, mal ve şöhret kazanacağına ve bunu kazanırken sakalından karnında bulunan miktarca zahmet çekeceğine tabir edilir.

Rüyada sakal kesmek, sakal traşı olmak, tüm sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacağınıza tabir edilir.

Rüyada sakalını şekil ve kıyafetine uygun ve yakışıklı bir şekilde uzadığını görmek, şeref, şöhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime tabir edilir.

Rüyada sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığını görmek, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mal elde etmeye tabir edilir.

Rüyada sakalı olanın sakalını kestiğini görmesi, üzüntü ve kedere tabir edilir.

Rüyada sakalının, miktarından fazla uzadığını görmek, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine tabir edilir.

Rüyada sakalını noksan ve hafif, ancak yakışıksız olmadığını görmek, üzerinde borç varsa öder. Eğer isleri güçse, kolaylaşır. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntüsü gideceğine tabir edilir.

Rüyada sakalının sarıya yakın olduğunu görmek, fakirlik ve hastalığa düşer. Sakalının safı kızıl renkli olduğunu gören kimse, feryat edeceğine tabir edilir.

Rüyada sakalının kırmızıya boyamış (kına yakmış) bir kişi görmek, dinde sapmaya tabir edilir. Bu rüyayı görmek hiçbir zaman hayra tabir edilmez.

Başka bir tabire göre de rüyada sakal görmek, küçük çocuk için uzun ömre tabir edilir.

Rüyada sakalını tuttuğunu görmek, elinde kıl kaldığını ve o kılı atmadığını görse, o kimsenin kendisinden bir malı gider. Sonra yine ona döner. Eğer elinde kalan kılı attığını görse, o kimsenin bir daha dönmemek üzere malı gideceğine tabir edilir.

Rüyada eliyle bir adamın sakalını tutmuş ve onu çektiğini görmek, o adamın malına varis olacağına tabir edilir.

Rüyada kendi sakalının yarısının gittiğini görmek, o kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malının yarısı gideceğine tabir edilir.

Rüyada sakalının beyaz olduğunu görmek, şeref ve büyük şöhrete erişeceğine tabir edilir.

Rüyada kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmek, o kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalığına ve hanımının hastalığına tabir edilir.

Rüyada sakalını boyadığını görmek, ayıplarını halktan sakladığına tabir edilir.

Sakal nedir: Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü. Kimi hayvanlarda çene altında bulunan kılların tümü: keçi sakalı.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

sakal

Rüyada sakal görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status