Rüyada ölçek görmek

Rüyada ölçek görmek, sırları gizli tutan kimseye, herhangi bir ölçü birimini görmek sır saklamaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya işaret eder. Bazen de ev idaresine, halka karsı insafla ve sadakatle davranmaya yorumlanır.

Ölçek nedir: Tahıl ölçmeye yarayan kap. Bir harita veya teknik resimde görülen uzunluklarla bunların gerçek uzunlukları arasındaki oran. Bir uzunlukla bu uzunluğun harita üzerindeki izdüşümü arasındaki oran. Harita veya planın her santimetresinin kaç kilometre veya metreye eşit olduğunu gösteren ve harita veya planın bir köşesine çizilen küçük çizgiye de ölçek denir. Ölçek tabiri çeşitli sahalarda kullanıldıkları yerlere göre değişik şekilde ifade edilirler. Ölçek, kilenin dörtte biri olup, kırk dört kilogramdır. Bazı yerlerde ölçeğe şinik de denir. Haritalarda kullanılan ölçeklerde ise 1/1.000.000 (milyonda bir) ifadesi haritadaki bir santimlik mesafenin aslında bir milyon santimetre 10.000 m, 10 km olduğunu gösterir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada ölçek görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status