Rüyada miras görmek

Rüyada miras görmek, yakın zamanda hafif bir kaza atlatacağınıza tabir edilir. Rüyada büyük bir mirasa konmak, aile efradınızla aranızda bazı anlaşmazlıklar çıkacağına veya hayatınızda önemli değişiklikler yapabilecek bazı olaylarla karşılaşacağınıza tabir edilir. Bazen de mirasa konmak, yeni iş girişimlerine atılacağınıza ve başarılı olacağınıza tabir edilir.

Rüyada yakınınızın mirasa konduğunu görmek, uzakta bulunan bir akrabanızdan kötü bir haber alacağınıza tabir edilir.

Miras nedir: Kalıt. Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik: saç dökülmesi, şişmanlık bize babamdan miras . Bir kuşağın kendinden sonra gelen kuşağa bıraktığı şey.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

miras

Rüyada miras görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status