Rüyada mezbaha görmek

Rüyada mezbaha görmek, aşüfte kadına, hapis ve tutuklanmaya tabir edilir. Bazen de sevince ve ihtiyacı gidermeye tabir edilir. Bazen de mezbaha görmek, kıymetli bir dostunuzu ebediyen kaybedeceğinize veya oldukça önemli bir hastalığa yakalanacağınıza tabir edilir.

Rüyada mezbahada boğa kesmek, bir yakınınızın düşmanlığına uğrayacağınıza tabir edilir.

Rüyada mezbahada koyun, kuzu ve keçilerini kesmek, bundan böyle insanları daha çok severek herkese iyilik ve yardım edeceğinize tabir edilir.

Rüyada hastanın mezbaha görmesi, vefat ederek mirasının taksim edilmesine tabir edilir.

Rüyada mezbahada üzerine pislik sıçramak, üzüntü ve kedere tabir edilir.

Rüyada mezbahada, yenilmesi caiz olmayan hayvanların kesildiğini görmek, zalim ve bidat ehli kimselerin yok olmasına yahut halkın kendisinden korktuğu kimseden kurtulmasına tabir edilir.

Mezbaha nedir: Eti yenen hayvanların kesildiği, yüzüldüğü yer. Kesim yeri. Kelime olarak eskiden kurban kesilen yerlere verilen mezbah isminden gelmektedir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

mezbaha

Rüyada mezbaha görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status