Rüyada medrese görmek

Rüyada medrese görmek, iyiliğe, alım ve satıma, cezaları infaz etmeye, ayrıldığı eşeni dönmeye, fitne ve bozgunculuk yapmaya. Bazen de rüyada medrese görmek, orada görevli kimselere, tüzük ve yönetmeliklere tabir edilir. Rüyada medreseye girmek, ilim istemeye veya ilmiyle amel eden birinin tavsiye ve telkinlerinden yararlanmaya tabir edilir.

Rüyada medrese yaptırmak, buna imkanı olan için uyanıkken yaptırmaya, değilse ilim ve irfan ehline yakın olmaya, bekar için evlenmeye tabir edilir. Rüyada medreseye ek yaptırmak ya da ona bir bağışta bulunmak, hayırları katlayarak artırmaya tabir edilir. Rüyada medresede görülen temiz giyimli öğrenciller ve öğretmenler, faydalı ilme tabir edilir.

Medrese nedir: Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders verenlere müderris, onların yardımcılarına muid, okuyanlara danışmend, sohta veya talebe adı verilir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

medrese

Rüyada medrese görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status