Rüyada maymun görmek

Rüyada maymun görmek, zeki ve kurnaz bir kimsenin sizi aldatmak için fırsat kollamakta olduğuna tabir edilir. Bazen de maymun görmek, mağlup düşmana, hilekâr ve sihirbaza, her türlü ayıbı bulunan adama, zulme ve haddi aşmaya, isyan ve bununla birlikte gelecek gazaba, büyük günah işleyerek elindeki nimetleri yitirmiş adama tabir edilir.

Rüyada maymun satın almak, bir dostunuzun bir muzipliği ile karşılaşacağınıza tabir edilir.

Rüyada maymunla kavga etmek, hastalanmaya, ona galip gelmek hastalıktan iyileşmeye tabir edilir.

Rüyada maymunla cinsi münasebette bulunmak, günah işlemeye tabir edilir.

Rüyada maymunun yanından uzaklaşıp gitmesi, düşmana galip gelmeye tabir edilir.

Rüyada maymunun ısırması, bir kimseyle aralarına husumet girmesine, tabir edilir.

Rüyada maymunun sırtına binmek, düşmanı kahretmeye tabir edilir.

Rüyada maymunu omzuna veya kucağına almak, şerre, hile ve hırsızlık yapmaya tabir edilir.

Rüyada iri cüsseli büyük maymun görmek, kendini halka sevdirmeye, çıkar için halka yaltaklık etmeye, yanılma veya unutmaya tabir edilir.

Rüyada maymuna dönüştüğünü görmek, günah işlemeye, zina yapmaya tabir edilir.

Rüyada maymun eğiticisi görmek, hilebaza, şerli oyunlara tabir edilir.

Rüyada maymun eti yemek, geçim sıkıntısı içinde bunalarak hayattan bezeceğinize tabir edilir.

Rüyada maymun yavrusu görmek, sihirbazlıktan gelir temin edeceğine tabir edilir.

Maymun nedir: küçük ila orta cüsseli, genellikle uzun kuyruklu, çoğunluğu ağaçta ve tropik ormanlarda yaşayan primat. Yeni dünya maymunları ve Eski Dünya maymunları olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Maymunlar ve insansılar Orangutan, şempanze, goril ve gibonlar bilimadamlarınca insansı (ingilizce ape) olarak adlandırılırlar ve maymun familyasına dahil edilmezler. Bununla birlikte insansılar, halk arasında maymun olarak adlandırılmaya devam edilirler.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

maymun

Rüyada maymun görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status