Rüyada mağara görmek

Rüyada mağara görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna ve hayrının çokluğuna işaret eder. Rüyada mağaraya girdiğinizi görmek, tesiri altında bulunduğunuz büyük bir korkuyu ve heyecanı yenerek huzur ve sükûna kavuşacağınıza ve yepyeni bir hayat sürmeye başlayacağınıza işaret eder.

Rüyada mağarayı kendinize mesken edindiğinizi görmek, gönlünüzü ve ruhunuzu derin ıstırapların saracağına işaret eder.

İbn-i Şirin’e göre, bir mağaraya girdiğini gören, dünyadan göçer. Mağara karanlık ise, orada bulunması, mezara işaret eder. Girdiği mağaradan hemen çıktığını gören, çok zor bir işe başlar, fakat sonunda kazançlı çıkar.

Cabir’ül-Mağribî’ye göre; mağaraya girmek hapse girmekle tabir olunur.

Rüyada bir şeyi mağarada unuttuğunu gören para cezası öder.

Rüyada düşmanından kaçıp bir mağaraya sığındığını görmek, düşmanından kurtulacağına delalet eder.

Rüyada mağaraya girerek orada yatıp istirahat ettiğini gören, bir kadınla evleneceğine yorumlanır.

Mağara nedir: Kaya içine veya yamaca doğru uzanan geniş kovuk. Yeraltı sularının tesiriyle, yer içinde meydana gelen büyük oyuklar şeklinde olanlarına yeraltı mağarası denir. Eğer su içinde teşekkül ederlerse, sualtı mağarası adını alırlar. Mağaralar görev ve yapılarına göre düden veya obruk diye tarif edilir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada mağara görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status