Rüyada labirent görmek

Rüyada labirent görmek, başladığınız bir işte fazla teferruata giriştiğiniz için sıkıntı çekmekte oldugunuza ve bu işin içinden sıyrılmak için çok düşünmeniz gerektiğine işaret eder. Rüyada labirentte kaybolduğunuzu görmek, işin içinden çıkamadığınız konularda çözüme ulaşacağınızı işaret eder. Rüyada labirentten kolayca çıktığınızı görmek ise mevcut işlerinizde başarıya ulaşacağınızı işaret eder.

Labirent sözlük anlamı: Karışık bölüm, geçit, yollardan meydana gelen, çıkışına ulaşılması oldukça zor olan bina, oda, bulmaca ve benzeri düzenlemeler. Labirentlerin ortaya çıkışı, hazine gibi gizli, kıymetli şeyleri elde etmek isteyenlerin korkutulması, caydırılması gayesine dayandırılmaktadır. Bu yüzden tarih, birçok labirente, labirent efsanelerine şahid olmuştur. Bunların en çok bilineni, Girit’tekine aittir. Efsaneye göre; Girit’te yaşayan Minotur adlı ejderha, her sene Atinalılardan on dört genç almaktadır. Günün birinde soylu bir ailenin çocuğu Theseus da bunların arasına düşer. Ancak, ejderhanın kendilerini hapsettiği dolambaçlı binadan, yol bularak kurtulurlar, Atina’ya dönünce mükafatlandırılarak kral ilan edilir. Efsaneye konu olan bölgede yapılan kazılar, böyle bir yapıyı ortaya çıkarmıştırlabirent

En eski ve en büyük labirent, Mısır’da M.Ö. 5. asırda inşa edilmiş olan, Heredotus piramitidir. Bu bina altısı kuzeye, altısı güneye giden, çıkmaz on iki koridor; krala ait lahitle çeşitli eşyaların bulunduğu 1500 gizli bölüm ve bu bölümlerin açılmasını temin eden şekil ve mekanizmalardan müteşekkildir. Bu şekilde yapılara Güney, Orta, Amerika’da Maya ve İnka medeniyetlerinde de rastlanmıştır. Limni labirenti, M.S. 23-79 seneleri arasında Limni (Lemnos) Adasında Mısır’dakinin küçük bir örneği olarak yapılmıştır. İtalya’da M.Ö. 6. asırda Etrüsk Kralı Lars Porsena için yapılmış labirent-mezar ise, ancak M.S. 127 senesinde, Marcus Trentius Varro tarafından bulunabilmiştir.

Diğer bir çeşit labirent de Ortaçağ kiliselerinde görülen, duvarlarda, yollardaki çizgi, işaretlerle açılan gizli bölme ve geçitlerdir.

İngiltere’de ise Kral Üçüncü William zamanında, bahçelerde, bitkiler ve bilhassa sık ağaçlarla labirent yapma moda olmuştu.

Psikolojide, mekan labirentleri denen, bir seri koridorlardan meydana gelen ve deney canlısının öğrenme kabiliyetini incelemeyi gaye edinen veya kapılardan müteşekkil, öğrenme süresini hesaplayan, zaman ve zeka ölçüm testlerine de labirent denmektedir.

Nitrogliserin imalinde, artık maddelere karışan nitrogliserinin tekrar elde edilebilmesi için kullanılan kap ve kanallar sistemi ile akustikte hoparlörle kullanılan ekran, reflektör gibi araçların meydana getirdiği mekanizma da labirent olarak adlandırılmaktadır.

Günümüzde labirentler, fuar gibi yerlerin, halkın ilgisini çekecek şekilde inşa edilmesinde ve bulmaca yapılmasında kullanılmaktadır.

Rüyada labirent görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status