Rüyada kusmak

Rüyada kusmak, fakirler için hayra, zenginler için ise, makbul olmayıp belki onların malları hakkında zarara tabir edilir. Zor olan işleri halletmeye, emaneti iade etmeye, pişmanlık ve tövbeye, gam ve kederden kurtulmaya tabir edilir.

Rüyada bal kusmak, tövbe etmeye, inci kusmak Kur’an ilmine ve hayırlı söze, süt kusmak islam ölçülerinin dışına çıkmaya tabir edilir.

Rüyada hastanın çok miktarda kusması, onun vefatına tabir edilir.

Rüyada kustuğunu yemek, yaptığı hayırdan vazgeçmeye tabir edilir.

Rüyada irkinti vermeyen, hoş ve güzel şeyler kustuğunu görmek, huyu ve siması güzel olan evlada tabir edilir.

Rüyada kusuntuğunun tadı iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tövbe etmesine ve sapıklıktan kendi isteğiyle dönmesine tabir edilir. Fakat kusuntunun tadı pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulunduğu kötü ve güç durumdan kurtulması güçlükle mümkün olacağına tabir edilir.

Rüyada kan kusmak, o kimse günah işlemekten vazgeçer veya haram bir mal kazandığına pişman olur, yanında olan emaneti sahibine vereceğine tabir edilir.

Rüyada şarap kusmak, haram bir malı elde eder ve onu sahibine vererek bundan tövbe etmeye tabir edilir.

Rüyada oruç olan bir kimse kustuğunu ve onu yaladığını görmek, borcunu ödemeye kudreti olduğu halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günahkâr olduğuna tabir edilir.

Rüyada leğen içine kustuğunu görmek, günahlarından tövbe edeceğine ve hanımı ondan haram bir mala nail olacağına tabir edilir.

Kusmak nedir: Midesinin içindekilerini ağız yoluyla dışarı atmak, kay etmek, istifra etmek. (boyanan ya da temizlenen şeyler için) yeniden ortaya çıkmak. Birikmiş öfkesini söylemek.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada kusmak ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status