Rüyada konuşmak görmek

Rüyada konuşmak görmek, güzel ve etkili konuştuğunu görmek, benzersiz bir şekilde şeref ve yüceliğe erişmeye ve mülk sahibi olmaya tabir edilir. Rüyada güzel konuşmak, tüccar için isim yapmaya, sanatkar için yüksek başarı ve üne, yönetici için üst makam ve geniş imkanlara tabir edilir.

Rüyada tanımadığı biriyle konuşmak, insanlarla rahat iletişim kurmaya tabir edilir. Rüyada tanıdık biriyle konuşmak, anlaşma ve kaynaşmaya tabir edilir. Rüyada konuşma güçlüğü çektiğini görmek, mahkemesi olanın delil ve şahit bulamamasına, diğerleri için çevresine yük olmaya tabir edilir.

Konuşmak nedir: Bir dilin sözcükleriyle düşüncesini anlatmak; (topluluk önünde) söylev vermek, konuşma yapmak. Belli bir konudan söz etmek; konuşma dili olarak kullanmak. Bir konuda karşılıklı söz etmek, sohbet etmek; düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

konusmak

Rüyada konuşmak görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status