Rüyada kazmak

Rüyada kazmak, kazdığını görmek, kötü işlerle uğraşmadığınız takdirde geleceğinizin garanti altında olduğuna tabir edilir. Rüyada kuru toprak kazmak, kazdığı toprak miktarınca mal elde etmeye tabir edilir. Toprak rutubetli ise, bir mal sebebiyle bir insana hile yapar. Fakat bundan bir fayda göremeyip sıkıntı ve meşakkate düşeceğine tabir edilir.

Rüyada toprak kazmak hileye de yorumlanır. Bazen da, hilesi kendi aleyhine döneceğine tabir edilir.

Rüyada kendisi için su çıkarmak maksadıyla bir kimse bir çukur, kuyu veya dehliz kazdığını görmek, kendi geçimi için çalışmasına tabir edilir.

Rüyada içine birisini sokmak maksadıyla kuyuyu kazdığını görmek, yaptığı hilesi bizzat kendisi hakkında meydana geleceğine tabir edilir.

Rüyada birinin mezarını kazıp, oradan bir şey çıkarmak, mezarda bulunan kimsenin meslek ve meşrebine uymaya tabir edilir.

Rüyada Peygamberimizin (s.a.v.) kabrini kazdığını görmek, sünnetleri ihya edip yaşamaya ve bu bildikleri ile insanlara faydalı olmaya tabir edilir.

Rüyada mezar kazıp kefen soymak, yer altında saklı bulunan antika şeylere ilgi duymaya tabir edilir.

Kazmak nedir: Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak. Bu yolla çukur, kuyu, yol vb. oluşturmak.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

kazmak

Rüyada kazmak ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status