Rüyada katır görmek

Rüyada katır görmek, yolculuğa ve zinadan meydana gelen çocuğa tabir edilir. Rüyada katıra bindiğini görmek, bir insanla düşmanlık ve münazara yapacağına tabir edilir. Bazen de rüyada katıra binmek, çok zahmetli bir işten başarıyla çıkmaya tabir edilir.

Rüyada itaat eden katıra binmek, binen için güzeldir. Bilinmeyen zayıf bir katır, nesli ve soyu çirkin, habis bir kimseye tabir edilir.

Rüyada siyah ve dişi bir katıra binmek, mal sahibi zengin ve kısır bir kadına tabir edilir.

Rüyada katır satın almak, aile yaşamınızda bazı sıkıntılara tabir edilir.

Rüyada katıra dönüşmek, makam ve rütbesinden azledileceğine tabir edilir.

Rüyada katır sütü içmek, içtiği sütün azlık ve çokluğu nispetinde, sıkıntı ve güçlüğe gireceğine tabir edilir.

Rüyada katırdan düşmek, işlerinizde para kaybedeceğinize tabir edilir.

Rüyada katırdan çifte yemek, ihanete uğramaya tabir edilir.

Katır nedir: Eşek ile kısrağın (dişi at) çiftleşmesinden doğan melez bir hayvandır. At büyüklüğünde olup uzun kulaklı, iri başlı ve ince uzun ayaklıdır. Kanaatkar ve yük taşımada dayanıklıdır. Ömrü 40-45 yıldır. Katır ve bardo olmak üzere iki çeşiti vardır.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

katir

Rüyada katır görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status