Rüyada karın görmek

Rüyada karın görmek, kişinin ehlini, malını ve sırrını ihtiva eden şeylerle tabir edilir. Bazen de rüyada karın görmek, hapishane, kabir, kuyu, sıhhat, hastalık, dost ve emanet mala yorumlandığı gibi, rüyayı görenin din ve ibadeti üzerine de tabir edilir.

Rüyada karnının yarılıp yıkanılarak, içindeki şeylerin temizlendiğini ve tekrar eski haline getirildiğini görmek, Cenabı-i Hakk’ın (cc) rızası ile doğru yola girdiğine ve dünya ve ahrette her işinin şeytan şerrinden emin olacağına tabir edilir.

Rüyada karnından yarılıp bir erkek veya kız çocuk çıktığını görmek, hayırlı evladı olacağına tabir edilir.

Rüyada karnının güzelleştiğini görmek, nefret ve çirkinlik vermeyecek şekilde büyüdüğünü görmek, ilim ve reislikle şerefli bir insan olmaya tabir edilir.

Rüyada büyük karın görmek, faiz yemeye tabir edilir.

Rüyada karnının küçüldüğünü görmek, karnının küçüldüğü miktarca mal ve evlam veya halkı azalır. Aynı şekilde büyüdüğünü görse o nispetle de malı, evladı, ev halkının çoğalacağına tabir edilir.

Rüyada boş karın görmek, fakat asıl şeklinden bir noksanlık olmasa mal ve çocukta noksanlaşmaya tabir edilir.

Rüyada karınından hasta olmak, hastalığı iyi olur ve şikâyetten kurtulmaya tabir edilir.

Rüyada karnın guruldaması, ev halkı, çoluk çocuğu arasında meydana gelecek münakaşa ve akrabaları arasında meydana gelecek kıskançlığa tabir edilir.

Rüyada karnını kaybetmek, züht, takva ve ibadete dalarak yeme ve içmeyi tabir edilir.

Rüyada karnından ateş çıkması, yetim malı yemekten tövbe etmeye tabir edilir.

Rüyada anne karnında olduğunuzu görmek, memleketinde değilse memleketine döner. Eğer hasta ise ölür ve yere defnedilir. Sıhhati yerinde ise hapse gireceğine tabir edilir.

Karın nedir: Üstteki diafragma kası, altta leğen kemiklerinin üzerini örten ve özel bir yapı arz eden pelvik diafragma denen zar ve kaslar topluluğu; arkada omurga ve sırt kasları, önde ise karın ön duvarları kaslarıyla sınırlandırılmış vücut bölgesi. Karın, içi bir torbaya benzeyen ve mide, ince barsak, kalın barsak, karaciğer, dalak gibi iç organları örten karın zarıyla kaplıdır. Böbrekler, böbrek üstü bezleri, büyük damarlar ve pankreas, karın zarı dışında kalır.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

karin

Rüyada karın görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status