Rüyada iz görmek

Rüyada iz görmek, iz görerek onu izlemek rüya sahibinin cüret ve cesaretinin deneneceğine işaret olup, bu bir hırsız ise, arkadaşlarına dikkat etmeden güvenli olduğuna tabir edilir.

Rüyada insan ayağının belirgin izlerini görmek, kişinin hayat ve inanışında kendine rehber ittihaz ettiği kimseye tabir edilir.

Rüyada hayvan izleri görmek, nefsin zararlı istek ve yönlendirmelerine tabir edilir.

Rüyada iz sürmek, öncü bilginlerin ve salih kişilerin yolunu izlemeye, gizli şeylerin meydana çıkmasına tabir edilir.

İz nedir: Bir şeyin geçtiği ya da önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet; bir olay, bir durum ya da yaşayıştan geride kalan belirti, eser. Bir şeyin dokunmasıyla geride kalan belirti; bir düzlemin başka bir düzlemle ya da bir doğruyla kesişmesinden doğan arakesit. Bir olay ya da bir durumdan geride kalan belirti, ipucu, emare.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

iz

Rüyada iz görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status