Rüyada idrar görmek

Rüyada idrar görmek, idrarınızı tutamadığınızı görmek, rızkınızın ve malınızın artacağına işaret eder. İdrar darlığı çektiğinizi görmek, herhangi bir hadise dolayısıyla huzur ve sükununuzun bozulacağına ve sıkıntılarınızın artacağına işaret eder.

Rüyada idrar yaptığınızı görmek, bu özellikle aşk hayatında şanssızlığa yorumlanır.

Rüyada idrarı tutamadığını görmek, malın ve paranın artacağına, mutlu havadis alacağınıza işaret eder.

Rüyada yol ortasında idrar yapmak, hiç ummadığınız bir kişiden bir fenalık geleceğine işaret eder. Rüyada idrar darlığı zamanla fakirleşeceğine işaret eder. Rüyada şişe içinde idrar görmek, hastane ile ilgili bir duruma işaret eder.

Rüyada idrarın çok fazla akmasını görmek, rızkının çok olmasına ve işte olan bir şeyin kaybolmasına işaret eder.

Rüyada idrarını tutması ve bunu müşkül duruma kadar vardırması, bazen islerinde acele etmesine ve tuttuğu işin yanlışlığına işaret eder.

Rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere idrar ettiğini görmesi, o yerden bir hanımla evleneceğine işaret eder.

Rüyada kumaş üzerine idrar yaptığını görmek, o gibi meta ve kumaştan zarar eder. Mihraba idrar ettiğini gören kimsenin âlim ve fazıl bir çocuğu olacağına işaret eder.

Rüyada helâya idrar ettiğini ve idrarın orada birleştiğini görmek, fakir ise zengin olur, zengin ise malı azalır.

Rüyada bir adamın kendi üzerine idrar ettiğini görse, malını rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düşürür.Rüyada süt olarak idrar yaptığını gören kimse, asil fıtratını kaybeder.

Rüyada ayakta idrar yaparken görmek, malini rastgele yere sarf ve infak eder. Elbisesine idrar edenin bir çocuğu olur, evli değilse evlenir.

Rüyada deniz’e idrar ettiğini görmek, zekât ve denizden çıkardığı bir mali da devlet hazinesine verir.

İdrar nedir: Böbrekler tarafından meydana getirilen ve vücuttan atılması icab eden, kan zehirlerini, yani metabolizma artıklarını taşıyan özel bir sıvı. Böbreklerde idrar meydana getirmekle görevli en küçük birime nefron ismi verilir. Her böbrekte yaklaşık olarak bir milyon nefron bulunur. Her dakikada kalbin pompaladığı yaklaşık 5 litre kanın 1/4’ü böbreklere gider. Böbreklere gelen bu kanın hacim olarak yaklaşık % 1’i idrar olarak atılır. Normal bir insanın çıkardığı idrar miktarı günde 1,5 litre kadardır. Yine normal bir insan günde 5-6 defa idrar yapma ihtiyacı duyar. İdrarı meydana getiren maddelerin çoğu çeşitli yapım-yıkım (metabolizma) hadiseleri sırasında meydana gelen ve yenilenlerden husule gelen maddelerdir. İdrarın ortalama % 96’sı sudur. Geri kalan kısmını ise çeşitli organik ve inorganik artıkları teşkil eder. Bunların arasında en mühimi protein metabolizması artığı olan üredir. Azotlu besinlerin, özellikle proteinlerin vücutta yanmasından meydana gelen son ürün olan üre, idrarın içinde “amonyum karbonat” haline geçer ve idrara amonyak kokusunu verir. İdrarda ayrıca ürik asit, keratin, kreatinin, çok az miktarda küçük moleküllü proteinler, glikoz, sodyum, potasyum, klor, bikarbonat gibi maddeler de yer alır.

Rüyada idrar görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status