Rüyada hesap görmek

Rüyada hesap görmek, hesap yapmak, mal ile yorumlanır. Kendisinin bir işten dolayı hesabının yapıldığını gören, eziyete ve mihnete düşeceğine tabir edilir. Rüyada kendi nefsiyle hesaplaştığını görmek, rüya sahibinin tövbe ederek yüce Allah’a dönmesine tabir edilir.

Rüyada hesaba çekildiğini ve hesabını kolayca verdiğini görmek, zevcenin dindar, Sabiha ve şefkatli olmasına tabir edilir.

Rüyada biriyle hesaplaşmak, onu bir zahmete sokacağına tabir edilir.

Hesap nedir: Matematikte, verilen nicelikler üzerinde matematiğin gösterdiği işlemlerden bir veya birkaçının yapılması. Matematiğin en geniş dalı olan hesap, bütün insanların her zaman çok çeşitli az veya çok kullandığı bir ilimdir. Hız, zaman, yol hesapları, alışverişte yapılan hesaplar, ferdi bütçe hesapları, aile bütçesinin hesaplanması, muhasebe hesapları, limit, logaritma, diferansiyel, integral, tensör, vektör, varyasyon hesapları gibi pekçok çeşitleri mevcuttur. Latince isme Calculus olup “çakıl taşı” demektir. Eski devirlerde Avrupalılar hesap işlerinde çakıl taşı kullanırlardı. Araplarda, İlm-ül-hisab tabiri, en geniş manası ile hesaba ait bütün mevzuları içine alır. Hesap, Müslüman doğu aleminde eskiden beri temel ilimlerden biriydi. Diğer temel ilimler ise geometri ve astronomidir. Avrupalıların çakıl taşları ile hesap yaptıkları 770 senelerine doğru, Hintli alimler Bağdat’ta Abbasilerin hükümdar sarayına Sıddhanta dedikleri astronomi kitapları ile birlikte hesap bilgilerini ve bu bilgilerin başında sıfır (Sanskritçe sunya, Arapça sıfr: boş) işaretini ihtiva eden sayı sistemini getirmişlerdir. Bağdat’tan çıkan sayı ve hesaplama usullerinin Kuzey Afrika ve İspanya’nın fatihleri Emeviler sayesinde batıya geldiği bilinmektedir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

hesap

Rüyada hesap görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status