Rüyada güneş görmek

Rüyada güneş görmek, devlet başkanı, halife, baba, mal, mülk güzel kadına, bolluk ve berekete, hayatı devam ettiren ana sebep ve unsurlara tabir edilir.

Rüyada güneşe sahip olmak veya onun üzerinde durmak, onu kucaklamak vs. devletle kurulacak faydalı münasebete ve o nispette sorumluluk üstlenmeye tabir edilir.

Rüyada güneşin yeryüzüne inmesi, yönetimden halkın fayda görmesine tabir edilir.

Rüyada güneşin yakması, devletin tasarrufundan yahut bir görevlisinden gelecek zarara tabir edilir.

Rüyada güneş ışıklarının her yere kaplaması, umumi bolluk ve sevince tabir edilir.

Rüyada güneşle konuşmak, makam ve rütbeye tabir edilir.

Rüyada güneş batmasını izlemek, bazı kararlar almadan önce iyice düşünmeniz gerektiğine tabir edilir.

Rüyada güneşi doğarken görmek, en olmayacak sandığınız işlerinizi bile olumlu bir sonuca vardıracağınıza, güneşi doğarken bulutlarla kaplanmış bir halde görmek, ihtiyarlığınızda çok mesut ve bahtiyar bir hayat süreceğinize tabir edilir.

Rüyada güneşin evinizin üstünde doğduğunu görmek, fevkalâde mutlu bir evlenme yapacağınıza tabir edilir.

Rüyada güneşe karşı secde ettiğinizi görmek, bir düşmanlığa veya dedikoduya maruz kalarak maddi ve manevi zararlara uğrayacağınıza tabir edilir

Rüyada güneş tutulmasını görmek, kıtlık çıkacağına veya evlâtlarınızdan birinin ağır bir hastalığa tutulacağına yahut bir göz ağrısı çekeceğinize yorumlanır.

Rüyada güneşin batıdan doğduğunu görmek, arz üzerinde mühim bir olayın vukua geleceğine veya aile efradınızdan birinin ecelinin yaklaştığına tabir edilir.

Rüyada güneşin doğduktan sonra birdenbire battığını görmek, ana rahminde bulunan çocuğunuzun ölü doğacağına veya evinizde bir hastalık çıkacağına, hapiste bulunanlar için böyle bir rüya, hapisten tahliye edileceklerine ve fakat kısa bir müddet sonra tekrar hapse gireceklerine tabir edilir.

Rüyada güneş çarpması görmek, bir zaman için sağlığınızı ve neşenizi kaybedeceğinize tabir edilir.

Güneş nedir: Dünya’ ya en yakın yıldızın adıdır. Çoğumuz Güneşi ve yıldızları ayrı kavramlar olarak biliriz oysa ki Güneş bildiğimiz yıldızdan başka birşey değildir. Diğer yıldızlar çok uzakta olduğundan ancak onları, ya da ömrünü tamamlamadan önce yaymış oldukları ışıkları (Işığının bize ulaşması yıllar aldığından bir yıldızın ömrü tamamlanmış olsa bile gökyüzünde görülebilir) karanlıkta görebiliriz çünkü güneşin yaydığı ışıktan dolayı onları görmemiz imkasızlaşır.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

gunes

Rüyada güneş görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status