Rüyada gazete görmek

Rüyada gazete görmek, daima iyi haber, ferahlık verecek söz olarak tabir edilir. Rüyada gazete okumak, yakında umulmadık ve çok ilgileneceği bir olayla karşılaşacağına işaret eder. Rüyada gazete aldığını görmek, kendisini ilgilendiren geleceği için önemli bir gerçeğe ulaşacağına işaret eder.

Rüyada gazeteden makale veya hikâye okuduğunuzu görmek, artık vakitlerinizi hoşça ve neşeli geçireceğinize işaret eder.

Rüyada gazete idare etmekte olduğunuzu görmek, hayatınızı kazanmak için daima yorucu işler peşinde koşmak ve çok çalışmak zorunda kalacağınıza işaret eder.

Rüyada gazetede çalıştığınızı görmek, hayatınız boyunca iki yakanızın bir araya gelmeyeceğine ve fakat şerefli bir insan olarak yaşayıp kimseye boyun eğmeyeceğinize işaret eder.

Rüyada gazete alıp okumadan bir yere koyduğunu görmek, kötü bir söz işiteceğine işaret eder.

Rüyada gazeteden paket yaptığını görmek, kendisini ilgilendirmeyen bir habere şaşıracağına, fakat biraz da üzüleceğine işaret eder.

Rüyada sokaklarda gazete sattığınızı görmek, hiçbir kıymet ve meziyete malik olmayan kimselerle münasebet kurarak kişiliğinizden ve mevkiinizden çok şeyler kaybedeceğinize işaret eder.

Gazete nedir: Siyasi, iktisadi, sosyal konularda haber ve bilgi vermek, yorumlar yapmak için günlük veya belirli sürelerle çıkarılan yayın. İnsanların çeşitli konulardaki gelişmelerden ve olaylardan haberdar olmak arzusu, tarihin çok eski çağlarına uzanır. Gazete, bu arzuyu yazılı olarak ve herkese açık bir şekilde takdim eden bir yayındır. Tarihte ilk olarak yazılı haber verme işine, Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından tesis edilen ve mühim haberleri halka bildiren Acta Divrna isimli duvar ilanları ile başlandığı kabul edilir. Bunu merkezden taşradaki tanıdıklara yazılan, siyasi, ticari ve sosyal haberleri ihtiva eden günlük mektuplar takib etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında vuku bulan Osmanlı-Venedik harpleri esnasında, Venedik hükümetinin emriyle yazılan ve memleketin muhtelif yerlerinde halka okunarak, harbin seyri hakkında bilgi veren, Venedik Mektupları’nı okuyan kimselere ödenen en küçük Venedik parası gazettadan bugünkü gazete kelimesi çıkmıştır. Türkiye’de uzun yıllar gazete karşılığı olarak ceride kelimesi kullanılmıştır.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada gazete görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status