Rüyada farz namazı kılmak

Rüyada farz namazı kılmak, velayete, reisliğe, Allah’ın farz kılmış olduğu şeylerden bir farzı yerine getirmeye, korku ve endişeden kurtulmaya işaret eder. Rüyada vaktinde abdestli olarak ayakta, rükû ve secde yaparak kıbleye karşı farz namazı kıldığını görmek, hac gibi Allah tarafından farz kılınan bir şeyi veya zulmün birisinden aldığı malı ya da birisine yaptığı borcu ödeyeceğine işaret eder. Rüyada farz namazı kılmak, sözünde durmaya ve küstüğü birisiyle barışmaya da yorumlanır.

Rüyada sabah namazı kılmak, yemek ve giymek gibi geçiminde kendisine zaruri ve lazım olan şeyleri hazırlamaya başlar. Yahut çoluk çocuğunun işine çalışacağına işaret eder.

Rüyada öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse, maksadına erişeceğine işaret eder

Rüyada ikindi namazı kıldığını görmek, kendisi veya başkası için yapacağı yemindir. İkindi namazı borca da yorumlanır.

Rüyada akşam namazı kıldığını görmek, arzu ve emeline erişmeye ve üzerine aldığı bir işi bitirmeye işaret eder. Akşam namazım tamamen kıldığını gören kimsenin arzu ettiği şeylerin olacağına işaret eder.

Farz namazı nedir: Günlük farz namazlar beş vakitte kılınan namazlardır. Cuma namazı da cuma günü öğle namazının yerine geçtiğinden günlük farz  namazlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Bu namazların hangi zamanlarda ve nasıl kılınabilecekleri, şart ve farzlarının ne olduğu ve benzeri ilgili hususlar ana hatlarıyla Kur’an-ı Kerim’de gelmiş, Hz. Resul ve Ehl-i Beyt İmamları’nın uygulama ve beyanlarında da detaylı olarak İslam ümmetine gösterilmiştir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada farz namazı kılmak ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status