Rüyada ev görmek

Rüyada ev görmek, güzel, temiz, ferah bir evde olduğunu görmek, hayatının da gönlüne göre olmasına tabir edilir. Hayatı boyunca güven içinde ve yaptıklarından zevk alacağına yorumlanır.

Rüyada dağ başında ev görmek, yükselmenin, herkesten üstün duruma geçmeye tabir edilir.

Rüyada eve oda yaptırmak, sağlığınıza kavuşmaya yorumlanır. Eğer evde hasta yok ve rüyayı gören de bekâr ise evleneceğine yorumlanır.

Rüyada evde hapis olmak, hayır ve nimete kavuşmaya yorumlanır.

Rüyada ev süpürmek, üzüntü ve kederin gitmesine tabir edilir.

Rüyada yıkılmış ev görmek, sahibi iseniz ecelinizin yaklaştığına yorumlanır.

Rüyada küçük bir evden çıkmak, üzüntü ve gamdan kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada ev yapmak üzere temel atmak, büyük bir üzüntü isabet edeceğine yorumlanır.

Rüyada evini olduğundan geniş görmek, hayır ve nimete yorumlanır.

Rüyada dar ev görmek, cimriliğine, evin yeniliği amelinin yeniliğine, evin mükemmelliği, rüyayı görenin tedbirine ve evin sıvası dinindeki metanetine tabir edilir.

Rüyada ev tamir etmek, sevince, demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine tabir edilir.

Rüyada evden kızgın çıkmak, hapse tabir edilir.

Rüyada evine başkasının girdiğini görmek, evine giren adam sırrına vakıf olacağına tabir edilir.

Rüyada yeni bir ev yıktığını görmek, o kimseye üzüntü ve keder isabet edeceğine tabir edilir.

Rüyada ev almak, o kimseye çok hayır erişeceğine yorumlanır.

Ev nedir: İnsanların, soğuk, sıcak veya dışarıdan gelecek her türlü tesirden korunmak ve içinde yaşamak için yaptıkları binalar. Eski Türkçe’de Göktürklerde eb şeklinde kullanılan kelime, daha sonra -b>-V değişikliği sonunda, barmak>varmak, bar>var kelimelerinde görüldüğü gibi, ev olmuştur. Evlerin büyüklerine konak, hükümdar ve devlet idaresinde hükümdardan sonra söz sahibi olan, önemli kişilerin oturduklarına da saray denir. Ev tabiri daha çok yalnız bir ailenin oturduğu ve kulübeden büyük konakdan küçük yapılar için kullanılır. İnsanların oturdukları her türlü binaya ev de dahil olmak üzere mesken denilmektedir. Evler, köy evi, şehir evi gibi sınıflara ayrılırlar. Deniz kıyısında olanlara yalıev veya sadece yalı denir. Her milletin kendine has ev tipi vardır. Milletlere göre ev tipleri, mimari yönden farklılık gösterirler. Bu fark da gerek milletlerin yaşadığı yerdeki tabiat şartlarına göre, gerekse mimari kültür, karakter özelliklerini ihtiva eder.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

ev

Rüyada ev görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status