Rüyada dil görmek

Rüyada dil görmek, duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların yakın süre içinde çözüleceğine yorumlanır. Bazen de dil, güzel, gidişat ve şöhrete yorumlanır. Rüyada iki dili olduğunu görmek, ilmin erbabı olacağına, sıhhatli olacağına, düşmanlarına galip geleceğine yorumlanır.

Rüyada dil uzaması, hayâsız söze, sözle gelecek belalara yorumlanır.

Rüyada dilini yutmak, olup bitene göz yumarak işinde kalmaya yorumlanır.

Rüyada dilde tüy bitmesi, bir şeyi izahta acze düşmeye, şer işlemeye yorumlanır.

Rüyada dil ısırmak, bir şeye öfkelenmeye yorumlanır.

Rüyada dil çatallaşması, söz hatası yapmaya tabir edilir.

Rüyada dilinin kesilmesi, tüccar ise, ticaretinde zarar eder, talebe ise ilim sahibi olamayacağına yorumlanır.

Rüyada dilini yemek, rüya sahibinin sakin, öfkesine hâkim, idareci bir kimse olduğuna tabir edilir.

Dil nedir: Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadır.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

dil

Rüyada dil görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status