Rüyada damar görmek

Rüyada damar görmek, kişinin akrabaları ve kavmidir. Rüyada damar tıkanıklığı ve damar kesilmesi görmek, bu damarın temsil ettiği kişinin sılayı rahimi terk ettiğine, akraba ile ilişkili kestiğine, Rüyada damardan kan kaybettiğini görmek, yoksul için mala, zengin için mal kaybına.

Rüyada damarların net olarak görülmesi, gelirde görülecek azalmaya işaret eder.

Damar nedir: Canlı varlıklarda kanın ya da besleyici sıvıların dolaştığı kanal; soy, yaradılış. Mermerde, başka kimi taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı izler; huy, mizaç. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden ya da mineral katmanı; böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada damar görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status