Rüyada çoban görmek

Rüyada çoban görmek, daletle hükmeden kimseye yorumlanır. Bazen de çok mala ve zenginliğe erişeceğine, bu suretle de fakirlikten kurtulacağına tabir edilir.

Rüyada koyun çobanı görmek, velayete ve ehil olanlar için yüksek memurluğa, domuz çobanı görmek, bid’ate, Hıristiyan din ve dünya görüşüyle aile ve toplumu şekillendirmeye çalışmaya yorumlanır.

Rüyada çoban olmak, kimse toplumda hak ettiği yere ulaşır ve başkalarına büyük iyilikte bulunacağına yorumlanır.

Rüyada kaval çalan çoban görmek, ölümünü beklemediği bir kimsenin ani ölümünden dolayı onun mirasına konar.

Çoban nedir: Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

coban

Rüyada çoban görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status