Rüyada buğday görmek

Rüyada buğday görmek, meşakkatle kazanılan şerefli bir mala yorumlanır. Bazen de sıhhatli ve refahlı bir hayata başlayarak kendinizi son derece mesut hissedeceğinize yorumlanır.

Rüyada buğday satın almak, nimete, servete, berekete erişir, bir taraftan elinize mal ve para geçeceğine, bolluğa ve ucuzluğa kavuşacağınıza veya evlenerek çok çocuk sahibi olacağınıza işaret eder.

Rüyada elinizle buğday karıştırmak, evinizin bereketi kaçarak sıkıntılı bir hayat sürmeye başlayacağınıza yorumlanır.

Rüyada tarlaya buğday serpmek, muharebeye gitmeniz ihtimali bulunduğuna veya iş hayatınızda mevkiinizi korumak için çok gayret sarf etmek ve rakiplerinizle çetin mücadeleler yapmak zorunda kalacağınıza yorumlanır.

Rüyada buğday ekmek, Allah’ın rızası olan bir işe, iç âleminizin dış görünüşünüzden daha güzel olduğuna ve fakat bunu kimseye anlatamadığınıza yorumlanır.

Rüyada yaş buğday yemek, son derece bol ve bereketli bir sene geçireceğinize ve eğer evlenmek niyetinde iseniz, bu arzunuzu bu yıl içinde gerçekleştirmenizin isabetli olacağına yorumlanır.

Rüyada kuru buğday yemek, o sene memleketinizde kıtlık olacağına ve yiyecek maddelerini tedarik hususunda güçlüklere uğrayacağınıza yorumlanır.

Rüyada pişmiş buğday yemek, kimsenin hoş görmediği hareketlerde bulunarak dostlarınızın ve yakınlarınızın sevgi ve muhabbetlerini kaybedeceğinize yorumlanır.

Rüyada içi buğday dolu bir çuval görmek, işlerinizi yürütmek için devamlı surette güçlüklerle mücadele etmek zorunda kalacağınıza yorumlanır.

Buğday nedir: Buğdaygiller familyasının çiçek ve tohum yapıları çok karakteristiktir. Çiçekleri genellikle erdişidir. Nadiren mısırda olduğu gibi tek eşeylidir. Tozlaşmaları rüzgar vasıtasıyla olur. Bu yüzden çiçek örtü yapraklarında körelme görülür. Erkek organları (stamen) genellikle 3’tür. Nadiren pirinçte olduğu gibi altıdır. Yumurtalık, 1 karpele (meyve kabuğu) indirgenmiştir. Stigma (kabul organı) iki kollu ve tüylüdür. Çiçekler, küçük başakçıklardan (spikula) meydana gelmiş bileşik başak (spika) veya panikula (bileşik salkım) teşkil ederler. Başakçıkların dibinde Glume denilen hemen hemen karşılıklı iki brakte (taşıyıcı yaprak) bulunur. Başakçık 2-5 çiçek taşır.Her çiçek bir brakterinin koltuğundan çıkar. Buna alt kavuz (Palea inferior) denir. Üstte bir kavuz daha vardır. Bu üst kavuz (palea superior)dur. Üst kavuz ile erkek organlar arasında iki küçük yaprakçık daha görülür. Bunlara lodikula (şişme cisimleri) denir. Bunu, filamentleri (sapçık) uzun ve sarkık üç stamen (erkek organı) takip eder. Ovaryum (yumurtalık) bir gözlü ve üst durumludur. Çiçek yapısı şu şekilde izah edilmektedir. Üst kavuzu birbirine yapışmış iki dış petal (çanak yaprak) temsil etmektedir. Üçüncü dış petal körelmiştir. Şişme cisimleri de iç petal halkasına tekabül eder. Burada da üçüncü petal körleşmiştir. İki satmen halkasından içteki dumura uğramıştır.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

bugday

Rüyada buğday görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status