Rüyada boyun görmek

Rüyada boyun görmek, ayrılığa veya arkadaşlık bağlarınızın kopabileceğine yorumlanır. Rüyada boynun kalınlaşması, çalışma gücünüzün günden güne artacağına, rızkınızın çoğalacağına ve size verilen vazifeleri hakkiyle yaparak âmirlerinizin teveccühünü kazanacağınıza ve emanete riayet etmeye yorumlanır.

Rüyada incelmiş boyun görmek, size verilen vazifelerin hiçbirini yapmayarak, zulüm, haksızlık yoluna sapacağınıza ve acze ve emanete ihanet etmeye yorumlanır.

Rüyada boyuna yılan sarılması, malınızın zekâtını vermemekte ısrar ettiğiniz takdirde bunun cezasını dünyada ve ahrette fazlasıyla çekeceğinize işarettir.

Rüyada boyun ağrısı çekmek, gerek dünyaya ve gerekse ahrete ait borçlarınızın gittikçe çoğalmakta olduğuna ve gitgide bu borçların altından kalkamayacak bir duruma düşeceğinize yorumlanır.

Rüyada boynun cellât tarafından vurulması, hasta için şifa bulmaya, sıkıntıda olan için bundan kurtulmaya, dini borçlarınızı ödeyerek manen huzura kavuşacağınıza yorumlanır.

Rüyada boyunda yara ve çıban görmek, maddi ve manevi bir vazifede aksaklık yapıldığına yorumlanır.

Rüyada kadın ve çocuk boynu görmek, gerdanlık ve diğer takılara yorumlanır.

Boyun nedir: Vücutta baş ile gövdeyi birbirine bağlayan kısım. Boyun ön ve arka olmak üzere iki kısma ayrılır. Boynun arka kısmına ense denir. Boynun dik durmasını yedi tane olan boyun omurları sağlamaktadır. Üst iki boyun omuru (atlas ve eksen kemikleri), eklem yüzeylerinin çeşitliliği sayesinde başın çeşitli hareketler yapabilmesini sağlar. Boynun biçimi şahsa, yaşa ve cinse göre değişir. Kadınlar ve çocuklarda boyun yuvarlaktır. Boyundan hayati önemi olan damar ve sinirler, ayrıca yemek ve soluk boruları geçer. Tiroit bezi (kalkansı bez), paratiroit bezleri, boyun akkan (lenf) düğümleri, gırtlak ve kaslar boyunda bulunan yapılardır. Bunların sağlam bir muhafazası olmadığı için boyna gelen herhangi bir darbe veya boyun yaralanmaları çok tehlikelidir. Bu derece önemli yapıları bulunduran boyundaki iltihaplar da seyrek görülmesine rağmen husule geldiği zaman çok tehlikeli durumlar ortaya çıkarır. Çeşitli hastalıkların seyrinde boyundaki akkan düğümleri büyüdüğü için, bunlar teşhiste hekimlere yardımcı olur. Tortikolis denilen durum, boyun kaslarındaki gelişme bozukluğundan dolayı olan boynun duruş bozukluğudur. Ameliyatla düzeltilir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

boyun

Rüyada boyun görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status