Rüyada bölük görmek

Rüyada bölük görmek, bölük halinde giden asker görmek, o yer halkına huzur ve rahatlık geleceğine, kendisinin de o bölük içinde bulunduğunu görmek, işlerinin ve ailesinin emniyet içinde olduklarına, korkusuzluğa yorumlanır. Rüyada kendisini bölüğün başında bulunup onlara komuta ettiğini görmek, o yerde sözünün geçeceğine ve sevilen bir kişi olduğuna yorumlanır.

Bölük nedir: Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım; takımlardan oluşan, üçü ya da dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik. Saç örgüsü; on kuralına göre yazılan bir tamsayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı. Hizip.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

boluk

Rüyada bölük görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status