Rüyada beklemek

Rüyada beklemek, habere yorumlanır, randevu yerinde beklediğinizi görmek, çocukça hareketleri bırakarak artık olgun ve vakur bir insan olmağa gayret etmeniz gerektiğine yorumlanır.

Rüyada vasıta beklemek, çaresizlik ve şaşkınlığa yorumlanır.

Rüyada olay veya gelişme beklemek, ahmaklık ya da gafletle yorumlanır.

Rüyada beklerken sıkıldığını görmek, telaşlanan kimse bir sevinç yapacağına yorumlanır. Bekleyen ve sabreden kimse ise, umduğundan daha mutlu olacağına yorumlanır.

Rüyada iş beklediğini görmek, uzun ömüre yorumlanır.

Beklemek nedir: Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak; ummak. Süre tanımak, acele etmemek; karşılaşılması olasılığı bulunmak. Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek; aramak, istemek.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

beklemek

Rüyada beklemek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status