Rüyada at görmek

Rüyada at görmek, makam ve rütbe sahibi olmaya, yolculuk ve düşmana galip gelmeye tabir edilir. Rüyada genç ve iyi cins bir at görmek, kuvvet ve iktidarınızın artacağına, rızkınızın artacağına tabir edilir.

Rüyada ihtiyar, koyu kırmızı veya kül rengi bir at görmek, işlerinizin sekteye uğrayacağına, beyaz gri renkli bir at görmek, yeni ve kazançlı işlerin peşinden koşacağınıza tabir edilir.

Rüyada ata bindiğinizi görmek, eğer ata binmesini bilen bir kimse iseniz, şerefli mertebelere nail olacağınıza veya bir seyahate çıkacağınıza tabir edilir.

Rüyada taya bindiğinizi görmek, eğer bekârsanız, kısa zamanda iyi ve zengin bir evlenme yapacağınıza veya bir ev sahibi olacağınıza tabir edilir.

Rüyada boz renkli bir ata bindiğinizi görmek, düşmanlarınızı yeneceğinize tabir edilir.

Rüyada dişi attan indiğinizi görmek, karınızla veya kocanızla aranızda ayrılmaya kadar varabilecek bir ihtilâf baş göstereceğine, bununla beraber dişi attan inip hemen bir başkasına binerseniz, bu takdirde yeni bir aşk hayatına başlayacağınıza tabir edilir.

Rüyada dişi ve koyu kırmızı renkte bir ata bindiğinizi görmek, zengin ve şöhret sahibi bir kadınla veya erkekle ilişki kuracağınıza tabir edilir.

Rüyada gemsiz ata bindiğinizi görmek, arzunuza aykırı olarak birisinin buyruğu altına girerek onun emirlerini yapmak zorunda kalacağınıza tabir edilir.

Rüyada kendisi sarı, yelesi ve kuyruğu kızıl olanı, matem veya gelin için toplanmış birtakım kadınlara tabir edilir.

Rüyada kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. Bedeni sarı, kuyruğu ve yelesi kırmızı bir ata bindiğinizi görmek, o yıl içinde bir harp çıkacağına veya hayatınızın karışacağına tabir edilir.

Rüyada at satın aldığınızı görmek, eğer memursanız süratle terfi ederek büyük mevkilere ulaşacağınıza tabir edilir.

Rüyada atınızın ölmüş olduğunu görmek, ailenizden bir erkeğin vefatına tabir edilir.

Rüyada siyah bir ata bindiğinizi görmek, şeref ve itibarınızın artacağına, mevki ve rütbenizin yükseleceğine, yelesi ve kuyruğu sâri bir ata bindiğinizi görmek, bir hastalığa tutulacağınıza, atınızın kuyruğunun kesilmiş olduğunu görmek, ailede en son sizin vefat edeceğinize tabir edilir.

Rüyada beyaz at düşmana galip gelmeye, Siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa, Bekârın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına tabir edilir.

Rüyada çift kanatlı ata binmek, ya dünyalığa ya da saltanata kavuşacağına tabir edilir.

Rüyada at öldürdüğünüzü görmek, mala ve paraya kavuşacağınıza tabir edilir.

Rüyada at eti yediğinizi görmek, herkes tarafından saygı gösterilen bir kimse olacağınıza tabir edilir.

Rüyada attan düştüğünüzü görmek, para kaybına uğrayacağınıza veya sağlığınızın bozulacağına tabir edilir.

Rüyada at sattığınızı görmek, birisi ile kavga edeceğinize veya aile hayatınızda geçimsizlikler olacağına tabir edilir.

At nedir: Familyası: Atgiller (Equidae). Tek tırnaklılar takımının, Atgiller familyasından bir memeli. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olana da beygir denir. Hepsine genelde at adı verilir. Arabide binek ve yük hayvanı olan ata; dabbe, matiyye, semend, tusen-i sütur denir. Cenk atına da rahş denir. Hepsi otla beslenir. Geviş getirmezler. Memeleri kasık bölgesinde arka ayaklarına yakındır. Üçüncü parmakları geniş bir tırnakla çevrilmiş olup ” toynak” adını alır. Bunun üzerine basarak yürürler. İnsanlara hizmet eden hayvanların en kabiliyetlisi ve kıymetlisidir. İnsanların, eski harp meydanlarındaki yardımcısı, yük taşımada hizmetçisi, yarış, cirit, çit atlama ve av sporlarında neşe ve zevk ortağıdır. Silah gürültüsüne ve bando sesine rahatlıkla alışır.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

at

Rüyada at görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status